Klassivälised üritused 2019/2020

Klassivälised üritused 2019/20 õa II poolaastal     Kooli juubeliaasta

 

               Aeg                             Üritus

Jaanuar  Kuu teema: Meie traditsioonid.

Raudteeohutusloeng 5.-9. kl

Rahva traditsioonid - svjatki, folklooriringi etendus.

Ohutusloeng 1.-4. klass

Ohutusloengud KEAT raames 6. -7. kl

Karjääriõpetus töötukassaga 8.-9.kl

Maakonna vene keele ainepäev.

Viljandi Laste- ja Noorte teatri „Hunt Kriimsilma talvetembud" külastus Tapa Kultuurikojas 1.-3. kl.

Veebruar      Kuu teema: Keelekümblus meie koolis.

Sõbrapäev

Filmi „Sipsik" vaatamine Tapa Kultuurikojas 1. -3. klass

„Sada  päeva  koolis"- 1. klassi pidu

Eesti Vabariigi aastapäev.

                      Joonistamise konkurss „Kingitus Eestile" 1.-9. kl.

                      Terves kehas terve vaim. 6 kl. KEAT loengud.

                       7.-9. klass - Minu tervis

Märts Kuu teema: Hakkame arvutama.

Emakeelenädal

Etiketinädal

Maa päev        

Mustriline  nädal.       

Aprill Kuu teema: Kooli juubel.

                     Naljapäev                   

                     Loovtööde kaitsmine,  7.-8. kl

                     Raamatukogu nädal

                     Õpilaskontsert, spordimängud 

                     Kontsert-aktus ja vilistlasõhtu

Mai Kuu teema: Kodukoht ja looduskaitse.

                      Emadepäeva kontsert

                      Projektipäev "Mina hoian loodust", 1.-9. kl

                      Viimane koolikell 9. kl

Juuni             Tapa valla Lastekaitsepäev -töötubade päev:

5.kl – Tamsalus, 6. -7. kl- Tapal, 8. kl - Jänedal

Aastalõpu aktus- 1.-8. kl

Põhikooli lõpuaktus

 

AINESEKTSIOONIDE ÜRITUSED 2019/20

Eesti keele, inglise keele ja kunstiõpetuse ainesektsioon

Aeg                             Üritus

Jaanuar                        Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi I voor

Veebruar                     Luulekonkurss inglise keeles.

                                    Sõbrapäev - plakati joonistamine.

                                    Inglise keele etluspäev maakonnas.

                                    „Eesti 102" plakati joonistamine.

                                    Aktus „Eesti Vabariik -102"

Märts                           Maakondlik inglise keele olümpiaad.

                                    Inglise keele päev 5. ja 6. klassidele.

                                    Emakeelepäeva tähistamine, linnaraamatukogu külastamine

                                    1.-9. kl

Aprill                         Luuletuste kirjutamise võistlus „ Minu kool" – 1.-9. kl

                                 LAK-õppe nädal

                                 Munade püha kaunistuste meisterdamine

Mai                           Eestikeelne näidend algklassidele

                                 Loodusloo päev 1.-2. klassidele

                                 Euroopa päeva tähistamine ainetundides

Juuni                        Põhikoolieksam eesti keel kui võõrkeelena

                                Põhikooli valikeksam inglise keelest

Õppeaasta jooksul     Õppeekskursioon loodusesse – 1. – 9. klassid

Joonistuskonkursid – maakondlikud ja üleriigilised

 

Algklasside ainesektsioon

Jaanuar                      Rahva traditsioonid – svjatki

Veebruar                    Sõbrapäev

Märts                          Vastlapäev

Aprill                           LAK-õppe nädal

Mai                             Hüvasti algkool – 4.kl pidu               

Õppeaasta jooksul Intellektuaalsed mängud õppetundides, klassijuhatajatundides, viktoriinid,  liiklusreeglid, õppeekskursioonid loodusesse.

Kutsume külla ühe klassi ja mängime huvitavaid interaktiivseid mänge  korraldame võistluseid.

 

Ajaloo, geograafia ja vene keele ainesektsioon

Jaanuar                       Majandusolümpiaad 7.kl

                                    Maakonna vene keele ainepäev

                                    Jõululugemine

Veebruar                     Vene keele ja kirjanduse vabariiklik olümpiaad 5.-8.kl

                                    Vabariigi aastapäeva tähistamine

Märts                           Vene Draamateater „Ruslan ja Ljudmilla" 7.- 9.kl

Aprill                           LAK-õppe nädal.

                                    Loovtööde kaitsmine

Mai                              vene keele ja kirjanduse kooliolümpiaad 5.-9. kl

                                    Lingvistiliste mängude päev

Juuni                            Põhikooli eksamid

 

Kehalise kasvatuse, muusika ja tööõpetuse ainesektsioon

Jaanuar                       Talispordipäev

Veebruar                     Vabariigi aastapäeva tähistamine

Märts                           Vastlapäeva tähistamine

                                    Naistepäeva kontsert

Aprill                           Lihavõtte pühad

                                   LAK-õppe nädal

                                   Jüripäeva teatejooks

Mai                              Emade päeva kontsert, õpilaste tööde näitus.

                                    Kevadine krossijooks 1.-9. kl

                                    Tutipidu

Juuni                            Matkad, väljasõidud

                                    Spordiorienteerumine

                                    Spordipäev

 

Matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia ja informaatika ainesektsioon

Jaanuar                       Maakonna olümpiaadid füüsikas, keemias 7.-9.kl

                                    PRANGLIMINE 3.etapp Staatiline 2

                                    Nutispordi 3. ja 4. etapp

                                    Matemaatika olümpiaadi koolivoor 2. etapp 4.-9. kl

Veebruar                     Maakonna olümpiaad matemaatikas 7.-9.kl

Märts                           Matemaatikapäev

                                    NUPUTA viktoriin matemaatika ja loodusained

                                    Sega võistkondadega 4.- 6. kl, 7.-9. kl

                                    Piirkonnavoor matemaatikast  4.-6. kl

                                    Rahvusvaheline matemaatikavõistlus Känguru

Aprill                           LAK-õppe nädal

Juuni                           Põhikooli matemaatikaeksam

                                                

Toimetaja: TRIIN LIUKONEN