Klassivälised üritused 2020/2021

II POOLAASTA

Aeg              Üritus

Jaanuar        Kuu  teema: Meie huvid ja hobid.

Rahva traditsioonid. Svjatki. 

Karjääriõpetus: 7.- 8. klass – Mida  ma  oskan?                    

Veebruar      Kuu  teema: Sõbrakuu

                     Terves  kehas  terve  vaim – vestlused 7.- 9. klassis teemal „Minu tervis."

                     Sõbrapäev

                    „Sada  päeva  koolis"- 1.klassi  pidu

                      Eesti Vabariigi aastapäev

                     Joonistamise konkurss „Kingitus  Eestile" 1.-9. klass

Märts            Kuu  teema:  Ilu  meie  ümber.

Etiketinädal

Loovtööde kaitsmine 8. klass

Karjääriõpetus: Minu tugevad küljed - 7. klass         

Töötuba: Õppimisvõimalused peale põhikooli – 9. klass

Emakeelenädal

Rahvusvaheline naistepäev

Meie ja keskkond - Maa  päev.

Lillede   nädal

Aprill             Kuu  teema: Loovus

Loovnädal

Naljapäev

Karjääriõpetus: Eluväärtused - 7. klass

Gümnaasium või kutsekool? - 8. klass

Mina  olen  internetis. - 9. klass

Raamatukogu nädal

LAK-õppe nädal        

Vene  keele  päev

Mai                Kuu  teema: Kodukoht ja looduskaitse

                      Emade päev

                      Karjääriõpetus: Oma õpioskuste analüüs- 7.- 8. klass

                      Karjäärinõustamine 9. klass

                      Õppepäev "Mina hoian loodust", 1.-9. klass

                      Viimane koolikell

                      Ekskursioonid, matkad

Juuni             Tapa Valla Lastekaitsepäev

                      Aastalõpu aktus

                      Põhikooli lõpuaktus

AINESEKTSIOONIDE ÜRITUSED 2021

Eesti keele, inglise keele ja kunstiõpetuse ainesektsioon

Aeg                             Üritus

Jaanuar                     Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi I voor

Veebruar                    Sõbrapäev, plakati joonistamine

                                    Luulekonkurss inglise keeles

                                    Inglise keele etluspäev maakonnas

                                    „Eesti 102" plakati joonistamine

                                    Eesti Vabariigi sünnipäev

Märts                           Maakondlik inglise keele olümpiaad

                                    Inglise keele päev 5.- 6. klass

                                    Emakeelepäeva tähistamine. Linnaraamatukogu külastamine – 1.-9. klass

Aprill                            LAK-õppe nädal

                                    Vabariiklik luulekonkurss „Midrimaa" 1.-6.klass

                                    Eestikeelne näidend algklassidele, teatrikülastus

                                    Vabariiklik eesti keele olümpiaad II voor

Mai                              Loodusloo päev 1.-2. klassidele

                                    Euroopa päeva tähistamine ainetundides

Juuni                           Põhikoolieksam eesti keel kui teine keel

Õppeaasta jooksul      Õppeekskursioon loodusesse – 1. – 9. klassid

                                    Joonistuskonkursid – maakondlikud ja üleriigilised

                                    Ühiskülastus teatrisse – 1.-9.klass,

Algklasside ainesektsioon

Jaanuar                       Rahva traditsioonid. Svjatki.

Veebruar                     „Sada  päeva  koolis"- 1.klassi  pidu

Aprill                           LAK-õppe nädal

Mai                              Emade nädal

                                    4. klassi lõpupidupidu                        

Õppeaasta jooksul     Temaatilised projektipäevad 4.- 9.kl.

             Intellektuaalsed mängud õppetundides, klassijuhatajatundides, viktoriinid

                                   Õppeekskursioonid, RMK külastus, multifilmide joonistamine

Ajaloo, geograafia ja vene keele ainesektsioon

Märts                           Loovtööde kaitsmine

                                   Keelemängude päev

Aprill                           LAK-õppe nädal – avatud tunnid

                                   Maakondliku üritus "Vene keele päev"

Juuni                           Põhikooli eksamid

Kehalise kasvatuse, muusika ja tööõpetuse ainesektsioon

Jaanuar                       Talispordipäev

Veebruar                     Vabariigi aastapäeva tähistamine

                                    Vastlapäev

Märts                           Naistepäeva kontsert

Aprill                           LAK-õppe nädal

                                    Jüripäeva teatejooks

                                    Teatejooks

Mai                              Emade päeva kontsert. Õpilaste tööde näitus

                                    Kevadine krossijooks 1.- 9. klass

                                    Tutipidu

Juuni                            Matkad, spordiorienteerumine, spordipäev

Matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia ja informaatika ainesektsioon

Jaanuar                       Matemaatika olümpiaadi koolivoor 2.etapp

                                    Maakonna olümpiaadid 7.-9. klass

                                    Nutisport 3. etapp

Veebruar                     Nutisport 4. etapp

Märts                           Piirkonnavoor matemaatikast  4.-6. klass                                    

                                    Rahvusvaheline matemaatika võistlus Känguru

                                    Pranglimine

Mai                              NUPUTA lõppvoor

Juuni                            Põhikooli matemaatikaeksam            

Toimetaja: TRIIN LIUKONEN