Klassivälised üritused 2020/2021

KLASSIVÄLISED ÜRITUSED 2020/21 õa I POOLAASTAL

Aeg                      Üritus

September                   Kuu  teema: Tee  kooli

              Tarkusepäeva aktus

                                    Spordipäev

                                    Pildistamine

Oktoober                     Kuu  teema: Sügis on koolis

              Õpetajate päev

                                    Leivanädal

                                    Ettevõtlusnädal

                                    Noorte kogu valimised 7.-9. kl.

November                   Kuu  teema:  Traditsioonid ja kombed.

              Mardipäev, Kadripäev

                                    Kodanikupäev:  vestlused,  vallavalitsuse  külastus

Detsember                   Kuu  teema: Jõulud.

              1. Advendihommik

                                    Päkapikupäev 

                                    Osavõtt heategevusprojektidest

                                    Jõulupeod

AINESEKTSIOONIDE ÜRITUSED 2020

Eesti keele, inglise keele ja kunstiõpetuse ainesektsioon

Aeg                      Üritus

September               Vestlus teemal: Kaitse end viiruste eest. Õpime selgeks „Kätepesu laulu"

                                    Tervislik toitumine ja liikumine – käsitlus ainetundides

Oktoober                     Loovtööd – teemade valik 8. kl.

November                   Mardipäeva kommete  tutvustamine – 1.-4. klassidele

Detsember                   Ühiskülastus Rakvere Teatrisse

                                     Jõulukaunistute meisterdamine

Õppeaasta jooksul       Õppeekskursioon loodusesse – 1. – 9. klassid

                                    Joonistuskonkursid – maakondlikud ja üleriigilised

Algklasside ainesektsioon

September                   Kooli kodukorra- ja käitumisreeglid, hügieen.

November/                  Osavõtt konkurssidest, viktoriinidest

                                    Isade päev

Detsember                   Osavõtt heategevusüritusest

                                    Kodanikupäeva tähistamine, viktoriin

                                    Projekt „Jõuluvalgus"                        

Õppeaasta jooksul       Temaatilised projektipäevad 4.- 9.kl.

               Intellektuaalsed mängud õppetundides, klassijuhatajatundides, viktoriinid

                                    Õppeekskursioonid, RMK külastus, multifilmide joonistamine

Ajaloo, geograafia ja vene keele ainesektsioon

Sept./ dets.                  Ettevalmistus vabariiklikuks vene keele olümpiaadiks 8.- 9.klass    

Oktoober                     Osalemine  ettevõtlusnädalal

                                    5. klassi ekskursioon  Tapa  muuseumi

November                   Esseede kirjutamine ja  osalemine  „Minu riik" 9.kl.

                                    Kodanikupäeva tähistamine

                                    Osalemine vene kõne festivalil

Kehalise kasvatuse, muusika ja tööõpetuse ainesektsioon

September                  Spordipäev pühendatud kooli juubeli aastale

                                    Tapa valla koolide kuni 9. klasside poiste jalgpalli karikavõistlus

                                    Osavõtt tervisliku eluviisi rahvusvahelisest liikumisest.

Oktoober                     Sügiskross pühendatud kooli juubeli aastale

              Rahvastepalli võistlus 3.-4. klassid, 5.- 6. klassid

                                    Õpetajate päev

November                   Saalijalgpalli turniir 4.-5., 6.-9. klassidele

                                    Isadepäev

                                    Kadripäev, Mardipäev

Detsember                   Jõulupidu

Matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia ja informaatika ainesektsioon

September                   7. klassi matemaatika tasemetöö

Oktoober                     Nutispordi 1 etapp 1.-9. kl ja õpetajad

November                   27. Virumaa matemaatikaülesannete lahendamise võistlus Ida-Virumaal

                                     8.-9.kl

                                    Matemaatikaolümpiaadi koolivoor 1 etapp 5.- 9. klass

                                    Loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor

               Nutispordi 2. etapp

Toimetaja: TRIIN LIUKONEN