Klassivälised üritused 2021/2022

KLASSIVÄLISED ÜRITUSED 2021/22 õa I POOLAASTAL

Aeg                      Üritus

September                   Kuu  teema: Tee  kooli

„Tere, kool" - tarkusepäeva aktus

Liikluseeskirjade, õpilasreeglite meeldetuletus.

                      Spordipäev

                      Projekti PEATU, VAATA, VEENDU! 5.- 6. klass

                      Loomaaia külastus 1.- 3. klass

                      Rocca Al Mare EVM 4.- 6. klass

                      Simuna Struve meridiaanikaar ja tuuleveski 8.- 9. klass

Pildistamine

Euroopa keelte päev

 

Oktoober                     Kuu  teema: Sügis on koolis

Õpetajate päev

                      Leivanädal

                      Ettevõtlusnädal

                      Sügispidu 1.- 4. klass

November                   Kuu  teema:  Traditsioonid ja kombed.

Mardipäev, Kadripäev

                      Kodanikupäev- vestlused,  vallavalitsuse  külastus

Detsember                   Kuu  teema: Jõulud.

1. Advendihommik

                      Päkapikupäev 

                      Jõululaat

                      Osavõtt heategevusprojektidest

                      Jõulupeod

AINESEKTSIOONIDE ÜRITUSED 2021

Eesti keele, inglise keele ja kunstiõpetuse ainesektsioon

Aeg                      Üritus

September         Klassireeglid ja kokkulepped

                            Tervislik toitumine ja liikumine – käsitlus ainetundides

                             Õppekäik Tallinna Loomaaeda 2. - 4.klassid

                             Eesti keel teise keelena tasemetööd 4. ja 7. klassides

Oktoober             Loovtööd – teemade valik 8. kl.

                             Inglise keele tasemetöö 7. klassides

                              Võistujoonistamine 5.-9.klassid

November           Erinevate rahvaste rahvakommete  tutvustamine – 1.-4. klassidele

Detsember           Teatrikülastused Rakvere ja Estonia teatrisse

                             Jõulukaunistute meisterdamine

Õppeaasta jooksul       Õppeekskursioon loodusesse – 1. – 9. klassid

                                    Joonistuskonkursid – maakondlikud ja üleriigilised

Algklasside ainesektsioon

September               Kooli kodukorra- ja käitumisreeglid, hügieen.

                                  VEPA klassides klassireeglite koostamine

                                  Vene keele ja loodusõpetuse tasemetööd 4. klassides

Oktoober                  Sügise sünnipäev

November/                 Osavõtt konkurssidest, viktoriinidest

                                    Isade päev

               Kodanikupäeva tähistamine

Detsember                 Osavõtt heategevusüritusest

                                    Kooli ja klasside kaunistamine jõuludeks

                                    Projekt „Jõuluvalgus"

              Jõuluklassiõhtute läbiviimine 

              Rakvere Teater „ Lepatriinude jõulud" 1.- 3. klass   

Õppeaasta jooksul       Intellektuaalsed mängud õppetundides, klassijuhatajatundides, viktoriinid

                                    Õppeekskursioonid, RMK külastus, multifilmide joonistamine

                                    Liikluseeskiri, liikumine jalgsi ja jalgrattaga

Ajaloo, geograafia ja vene keele ainesektsioon

Oktoober                     Stendide vormistamine ainete kohta õpilaste töödega

              Osalemine  ettevõtlusnädalal

                                    5. klassi ekskursioon  Tapa  muuseumi

November                   Esseede kirjutamine ja  osalemine õppeekskursioonil „Minu riik" 9.kl.

                                    Kodanikupäeva tähistamine, vallavalitsuse külastamine, ametipäev

                                    Osalemine vene kõne festivalil

Kehalise kasvatuse, muusika ja tööõpetuse ainesektsioon

September               Spordipäev

                                 Sügiskross

Oktoober                   Rahvastepalli võistlus 3.-4. klassid, 5.- 6. klassid

November                  Saalijalgpalli turniir 4.-5., 6.-9. klassidele

                                   Isadepäev

Matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia ja informaatika ainesektsioon

September                   7. klassi matemaatika tasemetöö, lähtetestide läbiviimine

                                    1.klassi õpilaste registreerimine nutisport.eu õpikeskonnas

Oktoober                     Nutispordi 1 etapp 1.-9. kl ja õpetajad

                                    Loodusõpetuse tasemetööd 7. klassides

November                   Rahaoskuse olümpiaad

                                    Matemaatikaolümpiaadi koolivoor 1 etapp 5.- 9. klass

                                    Loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor

              Informaatikaviktoriin Kobras

Toimetaja: TRIIN LIUKONEN