Õpilased

I kooliaste 47 õpilast

II kooliaste 55 õpilast

III kooliaste 53 õpilast

 

Kokku õpib Tapa Keelekümbluskoolis 155 õpilast

Toimetaja: TRIIN LIUKONEN