Õpilased

I kooliaste 56 õpilast

II kooliaste 58 õpilast

III kooliaste 47 õpilast

 

Kokku õpib Tapa Keelekümbluskoolis 161 õpilast

Toimetaja: TRIIN LIUKONEN