Õpilased

I kooliaste 54 õpilast

II kooliaste 57 õpilast

III kooliaste 48 õpilast

 

Kokku õpib Tapa Keelekümbluskoolis 159 õpilast

Toimetaja: TRIIN LIUKONEN