Õpilased

I kooliaste 44 õpilast

II kooliaste 62 õpilast

III kooliaste 58 õpilast

 

Kokku õpib Tapa Vene Põhikoolis 164 õpilast

Toimetaja: TRIIN LIUKONEN