Noortekohtumised „Koos on huvitav!"

 

Juba neljandat korda on Tapa Vene Põhikool saanud rahalist toetust  SA Archimedeselt.

Projekt „Koos on huvitav" toimus Karepal 1. – 5. juunini, kus osalesid 25 õpilast Tapa VPK ja Sõmeru Koolist, juhendajad olid Irina Piksar ja Tatjana Sõtšova.

Kuidas jõudsime selle projektini?

Kui arutlesime teema üle, siis ilmnes, et tähtis on suhtlemine nendega, kes on meie kõrval, muidu võõrdume, eemaldume üksteisest. Eesmärgiks saigi vene- ja eestikeelsete laste ühised kokkusaamised, uute tutvuste loomine, suhtlemine teise kultuuri esindajatega, oskus planeerida oma ajaveetmist, arendada ühiskondlikku aktiivsust ja vastutustunnet.

Kõigi viie päeva tegevused olid suunatud suhtlemisele, et õpilased usuksid iseendasse ja mõistaksid, milliseks kujuneb nende tulevik, sõltub neist endast. Koos veedetud aja jooksul õppisid poisid-tüdrukud mõistma, et suhtlemine on väärtus, mida kahjuks kõik ei mõista.

Selleks et muuta maailma, tuleb alustada iseendast, suhtumisest ümbritsevasse. Esimesel kohtumisel toimus arvamuste kohvik, kus arutleti teemal „Inimesed ja loomad". Jõuti tõdemuseni, et loomad vajavad inimeste sõprust ja  heaperemehelikku suhtumist. Õpilased otsustasid külastasid loomade varjupaika ja valmistasid 15 magamiskohta koertele. See töö jätkub.

Viie päeva jooksul elasid  kahe kooli õpilased Karepal, tegid koos tööd, mängisid ja suhtlesid. Emotsioonid, järelkaja ja huvi veel kokku saada on kõige parem hinnang koosoldud ajale.

Irina Piksar

 

projektijuht

Toimetaja: TRIIN LIUKONEN