Koolil on

16 klassiruumi
Raamatukogu
Arvutiklass (18 arvutit)
Söökla
Võimla ja jõusaal
Aula
Meditsiini kabinet
Töökoda
Õppeköök 

Kunstiklass

Toimetaja: TRIIN LIUKONEN