Projekt „Neli päeva"

 

22.-25. mail viis Tapa Vene Põhikool läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt rahastuse saanud haridusliku lõimumise projekti. Projektis osalesid meie kooli 5. klassi õpilased koos Tapa Gümnaasiumi 5. b klassi õpilastega. 

Projekti eesmärgiks oli:

1) arendada õpilaste oskust märgata ümbritseva keskkonna mitmekesisust – loodust, kultuuri majandust ja inimest kui üht tervikut,

2) osata hinnata ja säästa puhast loodust, kuulata ja jälgida seda,

3) kasvatada armastust kodumaa vastu.

Esimene päev sõbrunesid lapsed Tapa Vene Põhikoolis, kus olid erinevad tutvumismängud ja orienteerumine. Sellele järgnesid töötoad, mis olid pühendatud Valgejõele. Õpilased osalesid neljas õpitoas: „Vabaaja veetmise võimalused Valgejõe ääres", „Valgejõe kalad", „Vesiveskid Valgejõel" ja „Allikad – miks me peame neid hoidma".

Teisel päeval tutvustasid õpilased eelmisel päeval tehtud plakateid ning alustasid oma e-raamatute koostamist tahvelarvutites. Seejärel läksime Porkunisse, kust algab Valgejõgi! Käisime Porkuni Paemuuseumis, kus õpilased läbisid õppeprogrammi „Aardelaegas Eesti maapõuest" ja töötoas said õpilased ise teha paekivist külmkapimagneti.

Kolmandal päeval sõitsime Jääaja Keskusesse, kus õpilased jagunesid kahte gruppi – ühed osalesid õppeprogrammis „Kuidas tekkis kelgumägi" ja teised „Järv elukeskkonnana".

Neljanda päeva hommikul sõitsime Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskusesse, kus õpilased läbisid maastikuseikluse. Õpilased said tulepulgaga lõket süüdata, vibu lasta, orienteeruda metsas ja lahendada põnevaid ülesandeid ning mängida Disc-golfi. Peale kosutavat lõunasööki lõpetasid õpilased oma e-raamatud ning tegid kokkuvõtteid projektist.

Projektis osalenud lapsed said võimaluse tutvuda ja sõbruneda teise kooli õpilastega, näha Eestimaad ja külastada kohti, kuhu niisama ei satu. Vahva oli vaadata, kuidas lapsed leidsid nende päevade jooksul viisi, kuidas suhelda - eesti ja vene keeles, kuid ka käed ja jalad tuli mõnikord appi võtta!

Loodame, et uuel õppeaastal meie koostöö jätkub!

Projekti viisid läbi Tapa Vene Põhikoolist Natalja Roditšenko, Raili Rooba, Triin Liukonen, Jana Januško ja Alevtina Vassiljeva ning Tapa Gümnaasiumist Mare Vahtramäe, Rita Joor ja Malle Truu.

Toimetaja: TRIIN LIUKONEN