« Tagasi

Aitäh Tapa vallale ja Euroopa Liidule!

Tapa Keelekümbluskool osales projektis "Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Tapa valla munitsipaalkoolides", mida kaasrahastati Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondist.

 

Projekti eesmärk oli suurendada üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis osaliselt või täielikult. Projekt võimaldas soetada koolil akustilisi vaheseinu ja stende, istumispatju- ja tumbasid ja rahunemistugitoole.

 

Klassides, kus mõnikord muutus kärarikkaks saab õpetaja nüüd lihtsate vahenditega klassiruumi muuta. Lapsed, kes vajavad mõnikord enam rahu ja vaikust leiavad selle koha nüüd lihtsamalt.  

 

Kooliruumid on nüüd rõõmsamad ja funktsionaalsemad!