« Tagasi

Info 1. klassi lastevanematele - TERVISETÕEND

Perearstid ei väljasta edaspidi kooliminejatele tervisetõendeid.

Infovahetuse sujuvamaks toimimiseks kannavad perearstid laste koolieelse läbivaatuse andmed tervise infosüsteemi, millega ühendus on olemas kooliõdedel. Infosüsteemi on võimalik kooliõdedel nii andmepäringuid esitada kui ka sinna andmeid saata, mida vajadusel näevad ka perearst ja õpilane/eestkostja.
 
Tõendi mitteväljastamine ei tähenda, et laps ei peaks enne kooli läbima tervisekontrolli perearsti juures. Soovitame 1. klassi astuvate laste vanematele üldise infovahetuse käigus tuletada meelde, et laps peaks enne kooliaasta algust olema käinud perearsti juures koolieelsel läbivaatusel.
 

Семейные врачи больше не будут выдавать справки о состоянии здоровья для детей поступающих в первый класс.

Семейные врачи вносят данные дошкольного обследования детей в информационную систему здравоохранения, с которой связаны медсестры. Школьные медсестры могут отправлять запросы данных в информационную систему, а также отправлять туда данные, которые также могут быть просмотрены семейным врачом и учеником / опекуном, если это необходимо.

Отсутствие справки не означает, что ребенок не должен проходить медицинский осмотр у семейного врача перед школой. Мы рекомендуем напоминать родителям детей, поступающих в первый класс, что ребенок должен пойти к семейному врачу на дошкольное обследование до начала учебного года.

 

INFO: Haridus- ja Teadusministeeriumist