« Tagasi

26.-30. aprill jätkub distantsõpe. Alates 3. maist on lubatud kontaktõppele 1.-4. klass

Alates 3. maist lubatakse kõiki ohutusmeetmeid rakendades kontaktõppele 1.—4. klassi lapsed. Teistele klassidele ja haridusastmetele jätkub distantsõpe.

Jätkuvalt võivad kontaktõppes osaleda kõigi haridusastmete haridusliku erivajadusega õppijad. Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib haridusasutuses viibida ka õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid; õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks; sooritab praktilist õpet, eksameid või teste.

Ülejäänud klasside ja haridusastmete kontaktõppele lubamist arutab valitsus järgnevatel nädalatel.

******************

С 3 мая к контактному обучению допускаются ученики с 1 по 4 класс. Учащиеся других классов и ступеней обучения остаются на дистанционном обучении.

По-прежнему контактное обучение можно проводить для учащихся с особыми образовательными потребностями. При соблюдении всех профилактических мер в здании школы могут находиться учащиеся, которым требуется поддержка опорных специалистов, кому по решению учителя для достижения учебных результатов требуются консультации, или в случае выполнения практического задания, экзамена или теста.

Решение о допуске к контактному обучению других школьных ступеней правительство будет обсуждать в дальнейшем.

 

Allikas: https://www.hm.ee/et