« Tagasi

Oluline info Vabariigi Valitsuselt eriolukorra piirangute kohta / Важная информация по чр звычайному п оложению от Правительства Эстонии

Hea Eesti inimene!

Alates 12. märtsist 2020 kehtib Eestis Vabariigi Valitsuse otsusel eriolukord, et tõkestada koroonaviiruse levikut. 24. märtsil võttis valitsus vastu täiendavad meetmed viiruse leviku piiramiseks.

Alates 25. märtsist:

  • tuleb avalikes kohtades ja siseruumides (v.a. kodus) hoida teiste inimestega vähemalt 2-meetrist vahet. Avalike kohtade alla kuuluvad mh mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad.
  • võib avalikus kohas koos viibida kuni 2 inimest. Piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele peredele ning inimestele, kes täidavad avalikke ülesandeid.

Alates 27. märtsist:

  • jäävad kaubanduskeskustes avatuks vaid hädavajalikud poed ja teenused. Avatuks jäävad seal asuvad toidupoed, apteegid, sideettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakiautomaadid ning kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid. Kaubanduskeskuste söögikohtades on lubatud vaid toidu kaasamüük. Kõigi avatuks jäävate poodide ja teeninduspunktide sisse- ja väljapääsude juures tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu.
  • ei tohi söögikohad ja baarid olla avatud kauem kui kl 22ni (v.a. toidu kaasamüük ja kojuvedu).
  • on suletud meelelahutus- ja lõbustuskohad.

Piirangud vaadatakse üle kahe nädala möödumisel.

Eriolukorra meetmete järgimine on iga inimese kohustus. Ainult nii kaitseme koroonaviiruse eest iseend ja oma lähedasi ning kõige haavatavamat osa Eesti elanikkonnast: meie vanemat põlvkonda ja krooniliste haigustega inimesi.

Küsimuste korral vaata kriis.ee või helista 1247.

Kaitse end ja oma lähedasi!

Vabariigi Valitsus

* * * * * * * *

 

Уважаемый житель Эстонии!

Начиная с 12 марта 2020 года, согласно решению правительства Эстонской Республики, действует чрезвычайное положение, с целью предотвратить распространение коронавируса в Эстонии. 24 марта правительство приняло решение о введении дополнительных мер по ограничению распространения вируса.

Начиная с 25 марта:

  • В общественных местах и помещениях (за искл. жилых помещений), следует соблюдать дистанцию 2 метра от других людей. Общественные места включают среди прочего детские и спортивные площадки, пляжи, променады, тропы здоровья и походные тропы.
  • В общественных местах можно находиться в компании до 2 человек включительно. Ограничение не распространяется на членов одной семьи и на людей, которые находятся при исполнении служебных обязанностей.

Начиная с 27 марта:

  • В торговых центрах открытыми останутся только магазины и услуги первой необходимости. Открыты будут расположенные в торговых центрах продуктовые магазины, пункты продажи услуг связи, банковские конторы, посылочные автоматы, а также магазины, в которых продаются или сдаются в аренду вспомогательные средства и медицинское оборудование. Места общественного питания в торговых центрах могут продавать еду только на вынос. При входе и на выходе из всех действующих магазинов и пунктов обслуживания следует обеспечить наличие дезинфицирующих средств.
  • Места общественного питания и бары могут быть открыты только до 22.00 (за исключением продажи на вынос и доставки на дом).
  • Развлекательные и увеселительные заведения должны быть закрыты.

Ограничения будут пересмотрены по истечении двух недель.

Соблюдение мер чрезвычайного положения обязательно для всех и каждого. Только так мы сможем уберечь от коронавируса себя и наиболее уязвимую часть нашего населения: старшее поколение и людей с хроническими заболеваниями.

В случае возникновения вопросов смотрите сайт kriis.eе/ru или звоните по номеру 1247.

Защитите себя и своих близких!

Правительство Эстонской Республики