Õppenõukogu

30.08.18

Tapa Vene Põhikooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

Seadusandlus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord"

 

Õppenõukogu ülesanded:

·         Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

 

·         Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas ja see on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas õppenõukogu esimees või aseesimees. Õppeaasta esimesel koosolekul valib õppenõukogu oma liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri.

 

·         Õppenõukogu korralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele hiljemalt üks nädal enne korralise koosoleku toimumist.

 

·         Õppenõukogu erakorralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele võimalusel hiljemalt kolm tööpäeva enne erakorralise koosoleku toimumist.

 

·         Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel.

 

Tapa Vene Põhikooli 2017/2018 õppeaasta korralised õppenõukogu koosolekud:

Õppenõukogu koosolek nr 1 30.11.2017

Õppenõukogu koosolek nr 2 22.02.2018

Õnnenõukogu koosolek nr 3 05.06.2018

Õppenõukogu koosolek nr 4 15.06.2018

Õppenõukogu koosolek nr 5 31.08.2018

 

Tapa Vene Põhikooli uueks asjaajamisperioodiks alates 01. augustist 2018 on kalendriaasta. 

 

Tapa Vene Põhikooli 2018/2019 õppeaasta korralised õppenõukogu koosolekud:

Õppenõukogu koosolek nr 6 28.11.2018

Õppenõukogu koosolek nr 1 20.02.2019

Õppenõukogu koosolek nr 2 05.06.2019

Õppenõukogu koosolek nr 3 20.06.2019

Õppenõukogu koosolek nr 4 29.08.2019