Õpilased

I kooliaste 53 õpilast

II kooliaste 58 õpilast

III kooliaste 44 õpilast

 

Kokku õpib Tapa Vene Põhikoolis 155 õpilast

Toimetaja: TRIIN LIUKONEN