Õpilased

I kooliaste 55 õpilast

II kooliaste 48 õpilast

III kooliaste 40 õpilast

 

Kokku õpib Tapa Vene Põhikoolis 143 õpilast

Toimetaja: TRIIN LIUKONEN