« Tagasi

LAK-õppe kuu on heade kogemuste tutvustamise kuu

8.-12. aprillini toimub Tapa Vene Põhikoolis LAK-õppe nädal, mis tähendab lõimitud aine- ja keeleõpet ning kus aineõppes on toetatud keeleõpe.

 

Meie koolis toimuvad LAK- nädala raames lahtised tunnid, kus õpetajad saavad tutvustada keele- ja aineõpet lõimivaid õppetegevusi ja seda, kuidas niisuguses õppes toetatakse õpilaste pädevuste kujunemist.

 

Kes on huvitatud, palun  registreerida hiljemalt 4.aprilliks aadressil maija.rebane@tapavpk.ee

 

8.- 12. aprill Tapa Vene Põhikooli LAK- õppe nädal

8.aprill (esmaspäev)                                                                                                                                                             

 

Aine

Teema

Klass

Õpetaja

Ruum

1. tund

8.00 – 8.45

 

Eesti keel

 

Sõnaliigid

 

4. a

 

M. Läänemägi

 

11

 

 

4. tund

10.55 – 11.40

 

 

Lugemine

Vene keel

«Весёлый кавардак» чтение, развитие речи, русский язык

„Lõbus segadus" lugemine, kõne arendamine ja vene keel.

 

 

 

2. klass

 

 

 

N. Shelabotina

 

 

 

7

6. tund

12.55 –13.40

 

Matemaatika

 

See võluv matemaatika

 

3. a

 

V. Belitšev

 

10

 

9.aprill (teisipäev)

1.-2.tund

8.00 – 8.45

8.55 – 9.40

 

Kehaline kasv

(Tüdrukud)

 

 

Rakenduslik kehaline kasvatus

 

 

8. klass

 

 

R. Rooba

 

 

võimla

2.tund

8.55 – 9.40

 

Üldõpetus

Integreeritud eesti keel + loodusõpetus + matemaatika

 

1.a

 

K. Jürgenson

 

9

4.-5.tund

10.55 – 11.40

12.00 – 12.45

Vene keel

Kunst

Matemaatika

 

Урок-проект "Космос"

Projekt „Kosmos"

 

7. ja 9. klass

 

I. Piksar

N. Roditšenko

 

 

5

5.tund

12.00 – 12.45

 

Eesti keel

 

Minu Eestimaa

 

2. klass

 

J. Januško

 

8

5.- 6.tund

12.00 – 12.45

12.55 – 13.40

 

 

Tööõpetus

 

 

Linnu pesakastide valmistamine

 

 

7. klass

 

 

V. Susi

 

 

tehnoloogia

 

10.aprill (kolmapäev)

5.tund

12.00 – 12.45

 

Muusika

 

Lavažaanrid

 

9. klass

 

K. Mikola

 

15

6.tund

12.55 – 13.40

 

Kirjandus

 

V. Tšehhov „Vanka"

 

4.b

 

V. Pavliuk

 

6

 

11.aprill (neljapäev)

3.tund

9.50 – 10.35

 

Inglise keel

 

„My town"

 

4.b

 

G. Vassiljeva

 

15

 

3.tund

9.50 – 10.35

 

 

Vene keel

„Тайны слова" (проектная деятельность на уроках русского языка)

„Sõna saladused (projekt vene keele tundides)

 

 

5. klass

 

 

J. Loštsina

 

 

7

4. tund

10.55 – 11.40

 

Käsitöö

 

Rõivaste hooldusmärgid

7.-8. klass

 

J. Januško

 

käsitöö

4.-5.tund

10.55 – 11.40

12.00 – 12.45

 

Kehaline kasv

(poisid)

 

 

Linnu pesakastide ülespanek

 

 

7. klass

 

 

T. Salm

 

 

mets

4.-5.tund

10.55 – 11.40

12.00 – 12.45

Eesti keel

Kirjandus

Kunst

 

 

Põhjast lõunasse ja mere taha

 

 

4.a/4.b

M. Roosimägi

K. Einmann

T. Liukonen

 

kunst

kodundus

 

12.aprill (reede)

 

2.tund

8.55 – 9.40

Matemaatika

Arvutiõpetus

Bioloogia

 

 

„Kosmos"

 

7. ja 9. klass

A. Morgenson

J. Jakovleva

V. Ozerova

 

 

2