2018/2019 õppeaasta eksamid ja tasemetööd

 

       2018/2019. õppeaasta põhikoolieksamid

  • eesti keel teise keelena (kirjalik) – 3. juuni 2019
  • eesti keel teise keelena (suuline) – 3.–5. juuni 2019
  • matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise  keeles  – 13. juuni 2019

 

2018/2019. õppeaasta tasemetööd

 3. klassi tasemetööd
 1) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

  4. klassi tasemetöö
  loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.

 6. klassi tasemetööd
 1) eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;
 3) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 29. mai 2019. a.

 7. klassi tasemetöö
loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.

Toimetaja: TRIIN LIUKONEN