2017/2018 õppeaasta eksamid ja tasemetööd

 

2017/2018 õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid                   

* eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;            

* eesti keel teise keelena (suuline) – 1. juuni; 4 –5. juuni 2018. a; 

* matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;                    

* valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;                         

                           

2017/2018 õppeaasta tasemetööd                         

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised

* eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 24. mai 2018. a;                   

* matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.                     

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised

* eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 16. mai 2018. a;    

* matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;                    

* vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 30. mai 2018. a.          

Toimetaja: TRIIN LIUKONEN